Tema 7: Forpligtelse

Læs og skriv her kommentarer til din læsning.

3 Kommentarer

  1. Sten M.

    JH skriver på side 36-37 om, at selvet og bevidstheden intet er i sig selv, og at egoet kan stå i vejen for at komme derhen, hvor man gerne vil. Og om egoets “evige kværnende larm”. Jeg kommer til at tænke på zen-buddhismen – er det ikke lidt samme pointe den har?

    • Malene Bach

      Jo, det vil jeg sige. Eller buddhismen i det hele taget. Nu er jeg ikke ekspert på området, men egoet har vel altid været ”syndebukken” og været anset som noget skidt inden for denne religion. Og det gælder jo om at elimere lidelsen eller ”duhka”/bringe den til ophør. Det kan vi kun, hvis vi bliver fri for al stræben og opnår sand indsigt. Hvis vi bliver fri for egoet. Selv om det vel inden for buddhismen mere handler om at stoppe lidelsen og indse tingenes virkelige sammenhænge end nødvendigvis at komme derhen, hvor man gerne vil, hvis han dermed mener karrieremål, kærlighed og personlig udvikling osv. Det er jo også en slags stræben. Giver det mening?

Indsend en kommentar