Digital læseklub om filosofibøger

 

Obs: Læseklubben holder forårs- og sommerpause, men vender formentlig tilbage til efteråret.

Interesserer du dig for filosofi, og vil du gerne blive klogere på nogle filosofiske emner, ved sammen med andre at læse og diskutere en bog om filosofi?
Så kunne en digital filosofilæseklub være noget for dig. Her er der mulighed for at gøre det, uden at mødes fysisk.

Intentionen er at samle ikke-fagfilosoffer til i fællesskab at hjælpe hinanden til at få mest muligt udbytte af læsningen af filosofiske bøger. Deltagerne bestemmer selv hvilke bøger, der læses, og man bestemmer selv hvor aktivt deltagende man vil være, og hvornår man vil være det.

Hvis man melder sig ind, kan man dels løbende skriftligt kommentere emner og dele af en bog, dels deltage i digitale videomøder (zoom) om bogen. Vi håber i forbindelse med zoom-møderne sommetider at kunne få en forfatter eller anden sagkyndig til at give en introduktion og/eller indgå i dele af dialogen.

Hjemmesiden er for overskuelighedens skyld delt op i nogle afdelinger efter filosofiske hovedtemaer – i første omgang kun Eksistens og Etik.
Inden for hver afdeling er der en selvstændig side for hver bog.

Det hele er gratis, for der er ingen, der skal tjene på det, eller have løn.

Vi skal lige have nogle erfaringer, og finde ud af, hvor stor interessen er, så vi starter med en enkelt bog i Eksistens-afdelingen, i form af Jakob Holms introducerende bog til eksistentialismen: “Meningen med det hele”. Bogen har som formål at give input til alle os, der har set op mod stjernerne, og spurgt os selv, hvad i alverden, meningen med det hele er. Et andet overordnet tema i bogen er den angivelige modsætning mellem på den ene side fornuft, sandhed og det objektive, og på den anden side følelser, vilkårlighed,  tvetydighed og det subjektive. Jakob Holm vil på det første videomøde 18/1 give en introduktion til bogen.

Der gælder en enkelt regel for deltagelsen i læseklubben: Når vi indgår i dialoger, så gør vi det for sammen at blive klogere på verden og os selv, og hvordan vi vil leve i verden. Vi gør det ikke for at “få ret”. Vi kan stille opklarende og nysgerrige spørgsmål, men vi respekterer forskellige synspunkter (minus racisme, sexisme og den slags). Vi tror på, at vi får udbytte gennem dialogen med hinanden. Så ikke noget med at slå hinanden oveni hovedet, eller bruge negative værdiladede ord om andre deltageres opfattelser.

Obs: Der har været enkelte problemer med at nogle anmodninger om oprettelse som læseklubmedlem, og nogle mails med besked om passwordet, er havnet i spamfilter el.lign. Har du ikke fået svar på et ønske om oprettelse, eller ikke modtaget mail om password, så skriv til sten@arete.dk

Oprettelse som læseklubmedlem:

7 + 7 =

Når du har logget ind, kan du vælge din afdeling af læseklubben på menulinjen i toppen af skærmbilledet.