Tema 4: Det indre perspektiv

Læs og skriv her kommentarer til din læsning.

4 Kommentarer

 1. Sten M.

  På side 31, nederst, skriver JH, at i forhold til livets vigtigste forhold – religion, tro mv – der hjælper den objektive tilgang ikke, kun subjektiv passion. Men er den subjektive, ureflekterede passion ikke netop farlig – har den ikke historisk fået mennesker til at handle meget, meget skidt. Med krige, forfølgelser og tvivlsomme verdensanskuelser som konsekvens? Og er hele kernen i eksistentialismen ikke netop det, at man ikke skyder ansvaret for “meningen med det hele” over på en abstrakt, usynlig tredjepart som i religionen, men at man selv tager det ansvar på sig?

 2. Sten M.

  På side 31 skriver JH, at det der bærer ægteskabet er lidenskabelig forpligtelse, og ikke rationelle overvejelser. Den har jeg det ærligt talt umiddelbart lidt svært ved – jeg tror jeg er ret uenig. Ja, forelskelsen er båret af lidenskab, men hvorvidt en forbindelse skal være langvarig afhænger i høj grad af rationelle overvejelser om, hvorvidt man passer sammen hvad angår værdier, interesser og seksualitet. Udsagnet om ægteskabet som “lidenskabelig forpligtelse” giver også nogle kedelige udslag, fx i voldsramte kvinder der ikke kan finde ud af rationelt at beslutte sig for at komme ud af et sådant forhold.

 3. Sten M.

  På side 30 skriver JH, at det er lidenskaben af ens valg, ikke korrektheden af dem, der bestemmer deres sandhedsværdi. Det lyder umiddelbart lidt mærkeligt for mig, denne skelnen mellem korrekthed og sandhed. Med mindre JH forstå sandhed som noget udelukkende subjektivt??

 4. Sten M.

  På side 29 skriver JH, at ethvert påstået objektivt ståsted i forhold til hvad det vil sige at være menneske, er løgn. Og at udgangspunktet altid er subjektivt. Men det betyder vel ikke, at alt er lige sandt/godt rigtigt? Kan man ikke ved brug af logik og bestemte metoder til argumentation og analyse, og hvis man tydeliggør forudsætningerne herfor, med større sandsynlighed komme tættere på “sandheden”. Dvs. at nogle udsagn vil have større almengyldighed end andre?

Indsend en kommentar